ایرج دشتی زاده


 
 

1341 آبادان

فوق لیسانس موسیقی

نوازنده و مدرس تار و سه تار

مدیر آموزشگاه موسیقی شیدا از سال 1381 تا کنون.

تدریس در کلاسهای آزاد دانشگاه هنر به مدت 14 سال.

مدرس دانشکده پردیس فارابی دانشگاه هنر.

تدریس در آموزشگاه های خصوصی به مدت 30 سال.

نوازندگی در آثار صوتی متعدد.

اجرای کنسرتهای متعدد در داخل و خارج کشور.