مرجان فرمانی


 
 

مرجان فرمانی

فارغ التحصیل رشته گرافیک

ویلن را نزد استاد کیارش قربانی و پس از آن نزد استاد دانیال جورابچی فرا گرفــــــــــــت.
وی تئوری موسیقی و سلفژ را نزد استاد امیر جوادی آموزش دید.در این مدت او بـــــــــــا
ارکستر هاو آنسامبل های مختلف همکاری داشته و نیز به اجراهای سولو پرداخته است.

تدریس ویلن را به شکل خصوصی آغاز کــــرد و پس از آن به هــــــــــــــــــمکاری با دکـتر
شیرین ولی زاده جهت  تدریس به کودکان بیش فعال پرداخت.

وی  به عنوان مدرس ویلن با آموزشگاه ودا و آمــــــــوزشگاه شیدا همکاری داشته است.

 

 
 

[بازگشت به معرفی اساتید]