فاران شم آبادی


 
 


متولد 1364 تهران

فاران شم آبادی
فارغ التحصیل رشته موسیقی و ادبیات فارسی
فراگیری نواختن سنتور نزد آرتین سبحانی  و استاد محمود اعلایی ومحسن پور بخت
فراگیری نواختن دف نزد عسل ملک زاده
حضور در گروه کر فرهنگسرای اشراق
حضور در گروه هلهلهء دف ها .
شروع تدریس موسیقی کودک 1380

دوره های گذرانده شده :

1380 کیمسار حبیبی
1383 ناصر نظر    
1391سودابه سالم
1392 کارگاه ارف  شول ورک

 
 

[بازگشت به معرفی اساتید]