بهزاد انصاری


 
 

متولد 1364 تهران

کارشناس ارشد موسیقی

1378 : شروع موسیقی با فراگیری ساز سنتور نزد آقایان مهدوی، ستایشگر و عباس آبـــادی

1380 : فراگیری ساز تار نزد آقای سهیل امین زاده

1384 : اجرای موسیقی صحنه برای سریال شهریار  به کارگردانی آقای کــــــــــــمال تبریزی

ورود به دانشکدهی موسیقی دانشگاه هنر در مقطع کارشناسی رشتهی نوازندگی موسیقی ایرانی و ادامه نوازندگی تار نزد آقایان بهروز همتی و  محمدرضا ابراهیمی

1386_1385: همکاری با گروه بسته نگار به عنوان تنظیم کنندهی  قطعات به خوانندگی خانـم فاطمه ساغری

فراگیری بربط نزد آقای شهرام غلامی

ورود به دانشکده موسیقی دانشگاه هنر در مقطع کارشناسی ارشد رشته نوازندگی موسیقی ایرانی وادامه نوازندگی عود نزد آقای ارسلان کامکار

سرپرست گروه آوای رود از سال 1385 تاکنون

 
 

[بازگشت به معرفی اساتید]