کیاوش امیری

گیتار کلاسیک

 

امیر جوادی

پیانو و سلفژ

 

متین پیمانی

تار و سه تار

کیارش قربانی

ویولن

 

بهزاد انصاری

تار و سه تارو عود

 

فاران شم آبادی

ارف

 

مهدی محمدیان

گیتار پاپ و آواز پاپ

پگاه هراتی

پیانو

 مرجان فرمانی

ویولن

بهنام معیاری

گیتار پاپ

 

ایرج دشتی زاده

تار و سه تار

 

[1] [2]