معرفی اساتید آموزشگاه

 

آشنایی با انواع سازها
بادی زهی کوبه ای و
کلاویه دار 

موسیقی کودک
روشهای آموزشی جدید بنا شده بر پایه ی بیان ، آواز، ریتم و حرکت

اطلاع از زمان تشکیل کلاسها

روزها و سازهای مورد نظر شما
 
آموزشگاه موسیقی شیدا دریچه ایست به سوی دنیای جادویی موسیقی
دنیایی که با ورود به آن شاهـــد تاثیرات بی نظـیر درنگرش هر فرد به  پیرامـــون خود و  بالا رفتن کیفیت زندگی خواهید بود
اگر هنوز هم افرادی هستند که تاثیر موسیقی در دل  و جان خود و حضـــور آن را بعنوان یک نیاز در زندگی نا دیده میگیرند،
از توان موسیقی در بالا رفتن کارایی مغز و  توانـمندی های ذهنی و حـــرکتی  و از اثر گذاری آن در عواطف و احساسات هر
فرد بی خبرند شاید قسمتی از این نبود آگاهی بر می گردد به کوتاهی ما اهالی موسیقی و تلاش گران این رشته هرچند
که کم لطفی های رسانه های جمعی و سیستم های آموزشی دلیل عمدهء آن است
(ادامه مطلب.... )